W związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się pod nasze firmowe oferty pracy, informujemy, iż firma AP Grupa nie pobiera żadnych opłat od kandydatów do pracy!

W przypadku wątpliwości prosimy zgłaszać się do nas pod numerem telefonu 602176444 lub pisać na adres e-mail: kontakt@ap-grupa.pl

 

AP GRUPA Agencja Pracy
PL EN
AP GRUPA - witamy
Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie rekrutacji i selekcji Pracowników.  Od 2010 roku z dużym powodzeniem wspieramy Pracodawców zagranicznych oraz polskich w doborze najodpowiedniejszej kadry.  Tworzymy trwałe relacje z naszymi Klientami jak i ...
AP GRUPA - formularz
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Informujemy, iż administratorem  zbieranych danych osobowych jest AP Grupa Anna Łyzuń, ul. Budowlanych 50, 45-123 Opole, tel.: (+) 48 602 176 444

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: ochrona.danych@ap-grupa.pl

Dane które możemy od Pana/ Pani gromadzić

Zakres danych które możemy od Pana/Pani gromadzić: Imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.  Dane te są przetwarzane w oparciu o przepisy dotyczące świadczenia usług pośrednictwa pracy na podstawie ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit b RODO) .  Pozostałe dobrowolnie podane przez Pana/Panią dane (w tym dane kontaktowe) są przetwarzane na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit a RODO).  Dobrowolne podanie przez Pana/Panią tych danych, będzie uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji aktualnych jak i również przyszłych procesów rekrutacji.  Nie wyrażenie zgody na  przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?

Dobrowolnie podane przez Pana/Panią dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.  Dane te mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji zgodnie z celem ich przetwarzania.

Wykorzystywanie Pana/Pani danych w tym celu jest dozwolone na mocy przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono:

  • Niezbędne dla naszych zgodnych z prawem interesów, jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Pana/Pani interesów dotyczących prywatności
  • Niezbędne (w szczególnych przypadkach) do wywiązania się przez nas z odpowiedzialności prawnej i regulacyjnej
  • Niezbędne (w szczególnych przypadkach) do wykonania przez nas zadań w interesie publicznym

Odbiorcy  Pana/Pani danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora danych osobowych oraz potencjalni pracodawcy na rzecz których prowadzona jest rekrutacja.  Potencjalni pracodawcy mogą być to również firmy mające swoje siedziby i znajdujące się po za Polską.   Jednak, potencjalni pracodawcy, o których mowa, mają swoje siedziby i znajdują się wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.  W związku z tym, będziemy przekazywać Pana/Pani dane jedynie do tych Państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony tych danych, wymagany właściwymi przepisami prawa. 

Przez jaki okres przetwarzamy Pana/Pani dane?

Dobrowolne podanie nam swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w bieżących jak i również przyszłych procesach rekrutacji.  W związku z tym, Pana/Pani dane będą przez nas przetwarzane przez okres 3 lat, lub do momentu Pana/Pani żądania ich wycofania, lub żądania wycofania Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie.

Bezpieczeństwo Pana/Pani danych

Aby uchronić Pana/Pani dane przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystujemy stosowne środki zabezpieczeń technicznych, procedury operacyjne oraz procedury organizacyjne.  Powinien Pan/Pani jednak mieć świadomość, iż przekazywanie nam swoich danych w formie elektronicznej (np. za pośrednictwem innych portali pracy) nie jest w zupełności bezpieczne.   W zawiązku z tym wszelkie przekazywanie nam swoich danych osobowych odbywa się na Pana/Pani własne ryzyko.

Do czego ma Pan/Pani prawo?

Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych, przysługują Panu/Pani następujące prawa:

  • Dostęp do Pana/Pani danych – Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do danych dotyczących Pana/Pani osoby oraz informacji czy Pana/Pani dane osobowe są przez nas przetwarzane.  W przypadku gdy przetwarzamy Pana/Pani dane, ma Pan/Pani prawo do żądania uzyskania dostępu do tych danych oraz uzyskania od nas informacji, w jaki sposób są one przez nas przetwarzane.  Może również Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych przez nas.
  • Prawo do zaktualizowania lub sprostowania Pana/Pani danych  – Ma Pan/Pani prawo do zaktualizowania lub sprostowania tych danych,
  • Prawo do żądania przeniesienia Pana / Pani danych
  • Prawo do bycia zapomnianym / usunięcie danych – Ma Pan/Pani prawo do całkowitego usunięcia swoich danych z naszego systemu,
  • Prawo do cofnięcia zgody przetwarzania Pana/Pani danych – Przetwarzanie przez nas Pana/Pani danych, wynika z dobrowolnie udzielonej przez Pana/Pani na to zgody.  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie.  Cofnięcie Pana/Pani zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przez nas Pana/Pani danych w okresie jej trwania (to jest przed otrzymaniem informacji od Pana/Pani o wycofanie zgody),
  • Prawo do zgłoszenia skargi – Ma Pan/Pani prawo do zgłoszenia do lokalnych organów nadzoru skargi na nasze przetwarzanie Pana/Pani danych.

W razie konieczności skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem email: ochrona.danych@ap-grupa.pl

 

 

Zespół AP Grupa

  


 
Start::O nas::Certyfikat::Polityka prywatności::Dla pracownika::Dla pracodawcy::Kontakt